На базі коледжу проводяться

 курси підготовки до

 зовнішнього незалежного оцінювання,

державної підсумкової атестації

та вступу до коледжів на базі 9 класів


Курси ЗНО ДПА
Посилання на місцезнаходження

 

   

Спеціальність:
071 Облік і оподаткування: Облік і аудит на підприємствах і в організаціях
5.03050901 Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Одним з невід`ємних елементів ринкової економіки в Україні є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа. Ефективність діяльності підприємства, товариства, організації або установи значною мірю залежить від організації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку завжди високий.

Професійний бухгалтер – це спеціаліст, який працює в системі обліку у відповідності з діючим законодавством. Завдання бухгалтера: вчасно і правильно заплатити податки, відзвітуватися перед державними органами і власниками компанії, організовувати роботи з клієнтами і партнерами організації, слідкувати за фінансовим станом підприємства.

Сучасний бухгалтер – це комунікабельний, здатний до продуктивного ділового спілкування спеціаліст, який працює в сфері банківської діяльності, фінансових організаціях та недержавних підприємствах малого, середнього та великого бізнесу.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку здійснює обліково-економічну роботу в організаціях, установах та підприємствах різних галузей економіки України всіх форм власності.

Бухгалтер забезпечує контроль за виконанням виробничих зобов'язань, використанням матеріальних ресурсів, запобігає негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, формує повну інформацію про господарські процеси та результати діяльності суб'єкта господарювання, необхідну для оперативного управління та використання її постачальниками, покупцями, фінансовими, податковими, банківськими і статистичними установами.

Бухгалтер - це контролер, без відома якого не проводиться жодна господарська операція, у нього зосереджується майже вся інформація про діяльність підприємства.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку повинен вміти:

  • складати, приймати, перевіряти і обробляти бухгалтерські документи на ПК, проводити систематичний і аналітичний обліки;
  • вибирати раціональні методи організації фінансово-господарської діяльності, ефективного використання фінансових і кредитних ресурсів організацій і підприємств;
  • визначати напрями діяльності підприємства, матеріальні і трудові ресурси, ефективність їх використання, визначати попит і пропозицію на ринку товарів і послуг;
  • визначати витрати за їх статтями, складати кошторис виробництва, розраховувати собівартість продукції, здійснювати калькулювання, визначати ціни, складати план реалізації продукції та надходження грошових коштів, робити розрахунок платежів до бюджету, укладати зведений фінансовий план підприємства, вести облік господарських операцій та одержаних прибутків, класифікацію рахунків бухгалтерського обліку, прогнозувати основні показники діяльності підприємства на перспективу.

Бухгалтерський облік і основи аудиту, податки і оподаткування, контроль і ревізія, практичне використання комп'ютерів у професійній діяльності, економічний аналіз ринкової і комерційної ситуації – ці та інші предмети дадуть Вам достатні знання і дозволять успішно працювати на посадах: бухгалтера, касира-експерта, рахівника, завідувача каси, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, інспектора - аудитора.

За даною спеціальністю коледж здійснює перепідготовку молодших спеціалістів на одержання другої спеціальності на базі раніше здобутої вищої або середньої спеціальної освіти.