На базі коледжу проводяться

 курси підготовки до

 зовнішнього незалежного оцінювання,

державної підсумкової атестації

та вступу до коледжів на базі 9 класів


Курси ЗНО ДПА
Посилання на місцезнаходження

 

   

Спеціальність:
051 Економіка: Економіка підприємства
5.03050401 Економіка підприємства

Економіка підприємства

Молодший спеціаліст - "економіст" готується для планово-економічної, організаційно-управлінської та фінансової діяльності в сферах виробництва та надання послуг.
     Він може брати участь у підготовці перспективних і річних планів підприємств; в техніко-економічному обґрунтуванні освоєння нових видів продукції, техніки, прогресивних технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів; розробці техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових затрат для визначення собівартості продукції, планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів, палива та енергії, складанні калькуляції товарної продукції та проектів цін на неї, періодичної звітності; веденні обліку виконаних підприємством планових завдань; здійснені комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів.
Молодший спеціаліст з економіки підприємства повинен вміти:
  • обґрунтовувати та розраховувати основні економічні показники діяльності підприємства;
  • визначати ефективність та раціональність використання виробничих ресурсів;
  • давати економічну оцінку обраному виду господарювання;
  • складати та розраховувати бізнес-план, фінансовий план, складати річні плани з обсягів витрат та виробництва;
  • проводити комплексний аналіз та давати експертну оцінку діяльності підприємства на основі економічних показників.
Молодший спеціаліст з економіки підприємства може працювати: організатором діловодства, диспетчером виробництва, інспектором з цін, техніком з нормування, техніком з планування, техніком-економістом.
Економіка підприємства