Посилання на місцезнаходження

 

   

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році