Посилання на місцезнаходження

 

   

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора коледжу
__________ О.С. Зайковський
«___» ___________ 20__р

 

Положення про студентський гуртожиток
Миколаївського політехнічного коледжу

 

повний текст положення у форматі pdf