На базі коледжу проводяться

 курси підготовки до

 зовнішнього незалежного оцінювання,

державної підсумкової атестації

та вступу до коледжів на базі 9 класів


Курси ЗНО ДПА
Посилання на місцезнаходження

ЗАПРОШУЄМО


на День Відкритих дверей 


який відбудеться 24 березня о 10 00

 

   

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»

Циклова комісія «Управління, адміністрування та соціально - поведінкових наук»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма (спеціалізація) «Фахівець з інформаційних технологій» Кваліфікація – «молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства» з нормативним термі¬ном навчання 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти

Сьогодні індустрія ІТ-технологій – одна з найбільш перспективних і динамічних у світовій та українській економіці. Прогнози економічного розвитку стримуються нестачею кваліфікованих кадрів з інформаційних технологій. Про доцільність підготовки молодших спеціалістів у сфері інформаційної діяльності підприємства свідчить той факт, що в сучасному суспільстві неможливо уявити промислове виробництво, систему освіти та охорони здоров’я, фінансові й урядові заклади без спеціаліста зі знаннями інформаційних технологій. Анаоізуючи проблеми сьогодення, потреби та запити підприємств регіону, Миколаївський політехнічний коледж (як базова установа для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області), у 2015 році прийняв рішення про ліцензування та отримав ліцензію спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оскільки саме ці фахівці можуть в цілому задовольнити вимоги підприємств в галузі інформатизації та моделювання економічних процесів відповідно до їх професійного призначення та освітньо–кваліфікаційного рівня й здатні виконувати професійну роботу, зазначену за ДК 003: 2010: Національним класифікатором України «Класифікатором професій»:

 • 3121 Фахівець інформаційних технологій;
 • 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • 3121 Техніки-програмісти;
 • 3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій;
 • 3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій та можуть займати наступні первинні посади:
  • -технік з планування;
  • -технік-програміст;
  • -фахівець з корпоративного управління;
  • -помічник керівника підприємства (установи, організації).

У цьому році у Миколаївському політехнічному коледжі відбудеться перший випуск фахівців даної спеціальності. Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств та інші. Навчання проводиться на бюджетній та контрактній формі навчання. Усі здобувачі освіти забезпечуються сучасним та зручним гуртожитком. Для оволодіння спеціальністю створена потужна навчально-методична, наукова, спортивна та оздоровча база. Коледж має сучасний комп’ютерний центр, що складається з п’яти комп’ютерних класів. Розробляються та інтенсивно впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання. Оволодіння спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає набуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок з планування та організації, діяльності підприємства і проходження практики на підприємствах різних форм і галузей регіону. За період навчання у коледжі здобувачі освіти отримують теоретичні знання та практичні навички використання сучасних автоматизованих систем і технологій управління, аналізу, збору інформації, основ стратегічного та оперативного планування, порядку складання бізнес-планів та напрямків підвищення економічної ефективності підприємств, аналізу факторів впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства, базові знання з алгоритмізації та об’єктно-орієнованого програмування, проектування та експлуатації баз даних та сучасних інформаційних систем, захисту та безпеки інформації з використання Інтернет-технологій. Мають навички створення програмних додатків до баз даних в інтегрованому середовищі візуального програмування Borland Delphi. Спеціальність поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в галузі комп’ютерних технологій. В організації навчального процесу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» широко застосовуються прогресивні педагогічні технології, активні методики навчання з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. При визначенні цілей освіти та професійної підготовки, прогнозуванні потреб у фахівцях відповідного рівня ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» враховано також вимоги «Закону про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою КМУ від 20.02.1998 р. №65 і розглянуто питання про надання можливості продовження навчання, за бажанням випускників даної спеціальності, у вищих навчальних закладах м. Миколаєва, а саме: Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївському національному аграрному університеті, Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського, Чорноморському державному університеті імені Петра Могили та інших вищих навчальних закладах України та Європи в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що відповідатиме обумовленим цілям та потребам суспільства, вимогам до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Чекаємо вас у ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»!

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» має добрі традиції у вихованні молоді та організації дозвілля здобувачів освіти. У вільний від занять час вони беруть активну участь у проведенні студентських конференцій, спортивних змагань, олімпіад, диспутів, брейн-рингів. Невід’ємною частиною виховного процесу стали оздоровчі, спортивні та культурно-масові заходи. Активно діє в навчальному закладі рада студентських асоціацій. Коледж є базовим для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області. Навчаючись у коледжі, Ви переконаєтесь, що в житті немає проблем, є тільки можливості. Навчання на комісії управління, адміністрування та соціально-поведінкових наук ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» перетворяться на справжню теоретичну та практичну школу економічної управлінської мудрості. У стінах коледжу Ви отримаєте інформацію, яка змінить ваше мислення. Помилки та перемоги – ось та ціна, яку ми платимо за професійний досвід. У коледжі допоможуть сформувати навички, які стануть основою перемог та дадуть змогу запобігти можливим помилкам. Навчайтеся у нашому коледжі – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаємо Вам потрапити у ці потоки та отримати повноцінну освіту. Пам’ятайте, економічна освіта – це універсальна освіта: вона дозволяє стати конкурентоспроможним фахівцем у сучасних умовах стрімкого розвитку управлінської, економічної галузі та сфери програмування.

Банківські реквізити

ДВНЗ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Р/р. 31554260117248 МФО 826013
Код ОКПО 20915954, ГУДКСУ у Миколаївській області
Призначення платежу: за навчання, за гуртожиток
Банки: Банк Інвестицій та заощаджень, Приватбанк


ДВНЗ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Р/р. 31551360117248 МФО 826013
Код ОКПО 20915954, ГУДКСУ у Миколаївській області
Призначення платежу: благодійні внески
Банки: Банк Інвестицій та заощаджень, Приватбанк

 

Нормативно-правова база

«Нова генерація лідерів»

Знайомство студентів з Іваном Фоменко

21.11.2017 року студенти ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» брали участь в черговій зустрічі з циклу «Нова генерація лідерів»,  які вже другий рік поспіль проводить Обласна бібліотека для юнацтва. Цього разу  відбулося знайомство студентів з Іваном Фоменко – студентом  третього курсу Чорноморського державного університету імені П.Могили, який одночасно є заступником директора фірми.  Фірма  займається розробкою програмного забезпечення. Студенти третього та четвертого курсів ДВНЗ МПК, які  зустрічалися з І. Фоменко, проходять навчання за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення» , тому їм було дуже корисно та цікаво поспілкуватися зі своїм майже ровесником, який вже досяг істотних успіхів в обраній ними сфері.

 

«Нова генерація лідерів»

«Презентація startup-у від Олександри Казакови»

31.10.17 студенти Миколаївського політехнічного коледжу брали участь в черговій зустрічі з циклу «Нова генерація лідерів», які ось вже другий рік поспіль організує багаторічний партнер коледжу - Обласна бібліотека для юнацтва . Цього разу свій startup презентувала співачка, композитор, педагог з вокалу Олександра Казакова.

Серед студентів коледжу чимало талановитих творчих людей, деякі з яких захоплюються музичною творчістю. Знайшлися серед них й шанувальники особисто О.Казакової, глибоко знайомі з її творчою і професійною діяльністю. Зав’язалася змістовна бесіда. Олександра відповіла на численні запитання та надала ряд корисних порад юним співакам і композиторам –любителям. Студент групи Т- 414 Володимир Захаров, як людина особисто знайома зі співачкою, надав миколаївському телебаченню докладне інтерв’ю стосовно творчості О.Казакової. Щиро дякуємо обласній бібліотеці для юнацтва та її директору Наталі Ткаченко за цей чудовий культурно-просвітницький захід та з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі.