ЗВІТ
директора Державного вищого навчального закладу
«МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
ЛЮТОГО ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
про результати виконання умов контракту за 2015 р.

Схвалено загальними зборами трудового колективу «27» січня 2016 р. Протокол № 1

(повний текст в форматі PDF)

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між колективом працівників та адміністрацією ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

Обговорено та схвалено зборами трудового колективу протокол №1 від 25.12.2012 р.

Зареєстровано: Управлінням праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Реєстраційний номер 32/14 від 4 квітня 2014 року

(повний текст в форматі PDF)

 

Правила
внутрішнього трудового розпорядку  Державного вищого навчального закладу "Миколаївський політехнічний коледж"

від 17.06.2016 р.

(повний текст в форматі PDF)