English Ukrainian
   

Висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Облік і аудит на підприємствах і в організаціях" спеціальності 071 "Облік і опадаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" освітнього рівня "молодший спеціаліст" у Миколаївському політехнічному коледжі

Висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Програмна інженерія" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології" освітнього рівня "молодший спеціаліст" у Миколаївському політехнічному коледжі

Експертні висновки за результатами проведеної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів" підготовки фахівців спеціальності 131 "Прикладна механіка" галузь знань 13 "Механічна інженерія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Експертні висновки за результатами проведеної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Машинобудування та матеріалообробка" підготовки фахівців спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" галузь знань 13 "Механічна інженерія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Суднобудування" спеціальності 135 "Суднобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" освітнього рівня "молодший спеціаліст" у Миколаївському політехнічному коледжі

Висновки про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів та систем" спеціальності 135 "Суднобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" освітнього рівня "молодший спеціаліст" у Миколаївському політехнічному коледжі

Висновки експертної комісії про результати проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів в галузі знань 14"Електрична інженерія" освітньо-професіїної програми 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" у Державному вищому навчальному закладі "Миколаївський політехнічний коледж"

Експертні висновки за результатами проведеної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок" підготовки фахівців спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" галузь знань 17 "Електроніка та телекомунікації" за освітнім рівнем молодшого спеціаліста

Експертні висновки за результатами проведеної акредитаційною експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 030502 "Економічна кібернетика" спеціальності 5.03050201 "Інформаційна діяльнсіть підприємства підприємства"

Експертні висновки за результатами проведеної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 030504 "Економіка підприємства" спеціальності 5.03050401 "Економіка підприємства"

Висновки експертної комісії про результати проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» спеціальністі 5.05070205 «Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»