English Ukrainian
   

Документи для вступу

  • Копія документа, що посвідчує особу;
  • Копія  картки платника податків;
  • Копія  документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • Копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • Медична довідка (форма № 0-86о), довідка про щеплення;
  • Документи, що підтверджують право вступника на зарахування за спеціальними умовами.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією коледжу.