English Ukrainian
   

Контингент здобувачів освіти

ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

на 01.03.2021

Спеціальність Денна Заочна Разом
071 Облік і оподаткування 40 9 49
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 124 0 124
121 Інженерія програмного забезпечення 141 0 141
131 Прикладна механіка 21 0 21
135 Суднобудування 52 14 66
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 259 39 298
172 Телекомунікації та радіотехніка 88 0 88
271 Річковий та морський транспорт 30 0 30
Разом: 755 62 817