English Ukrainian
   

Контингент здобувачів освіти

ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

на 12.03.2020

Спеціальність Денна Заочна Разом
071 Облік і оподаткування 49 13 62
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 105 0 105
121 Інженерія програмного забезпечення 124 0 124
131 Прикладна механіка 42 0 42
133 Галузеве машинобудування 7 9 16
135 Суднобудування 91 11 102
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 266 40 306
172 Телекомунікації та радіотехніка 80 0 80
Разом: 764 73 837