English Ukrainian
   

Ліцензія

Ліцензія на підготовку молодших спеціалістів Серія АЕ №636447 від 04.06.2015р. видана МОН України

Сертифікати: серія НД-І №1570977 від 05.08.2014р., серія НД-І №1570978, серія НД-І №1570979, серія НД-І №1570980, серія НД-І №1570981, серія НД-І №1570982, серія НД-І №1570983, серія НД-І №1570984

 

 

Акт узгодження переліку спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

 

 

 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері освіти

Витяг ВО №00662-066201 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти

 

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері фахової передвищої освіти

 

Сертифікати про акредитацію за переліком спеціальностей 2015 року