English Ukrainian
   

Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

 

Електромеханік загальносуднового електроустаткування готуються для роботи по виконанню електромонтажних робіт на суднобудівних та судноремонтних заводах, підприємствах суднобудівної промисловості, організаціях та установах різних форм власності.

Вони повинні вміти: виконувати роботи по проектуванню електрообладнання суден та систем автоматики, розробляти технологію виконання електромонтажних робіт на суднах, виконувати електромонтажні та налагоджувальні роботи, оформляти технічну документацію, здійснювати контроль за виконанням планових завдань, пожежної безпеки, виробничо-промислової санітарії, нормативної документації, правил безпеки та охорони праці.

Електромеханік загальносуднового електроустаткування може працювати: креслярем, електромеханіком засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, електромеханіком загального суднового електроустаткування, техніком з налагодження та випробування, техніком-проектувальником, техніком-конструктором, техніком-технологом, майстром в навчальних закладах електротехнічного профілю.

 Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання