English Ukrainian
   
×

Помилка

[sigplus] Critical error: Image gallery folder news/30112019 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Електротехнічне відділення

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» розпочав свою роботу в 1930 році, коли був заснований «Миколаївський суднобудівний технікум», і з того часу найбільшим і найпопулярнішим відділенням є електротехнічне відділення.

Електротехнічне відділення готує фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», за трьома освітньо- професійними програмами:

         - «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;

        - «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання»;

        - «Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних засобів».

Відділення очолює Гожа Тетяна Олександрівна, викладач спеціальних дисциплін електротехнічної комісії, викладач вищої категорії.   

Всього на відділенні навчається  244 здобувачів освіти за денною та заочною формою навчання.

Освітньо-виховний процес забезпечують 37 викладачів комісії електротехнічних дисциплін та  інших комісій, серед яких більшість має вищу та першу категорію.

Головна мета роботи наших викладачів полягає у допомозі здобуття і підвищення рівня знань здобувачів освіти та підготовки до засвоєння цих знань на практиці.

Для отримання якісної освіти в коледжі створені всі умови: наявна лабораторно-технічна база з профільних дисциплін. Лабораторії устатковані діючими стендами, макетами і сучасним обладнанням, необхідним для здобуття майбутньої спеціальності.

Для вдосконалення професійних умінь та навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизації знань, придбання практичного досвіду, під час навчання здобувачі освіти проходять чотири види практик: навчальну, професійно-виробничу, технологічну, переддипломну, які проводяться в майстернях коледжу та на підприємствах міста, таких як АТ «Екватор», ТОВ «Нібулон», ТОВ «Богдан Авто Миколаїв».

Здобувачі освіти електротехнічного відділення мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику.

Наші випускники користуються великим попитом на ринку праці не тільки в місті, а й в Україні, та за її межами. Випускники електротехнічного відділення працюють на керуючих посадах в різних  підприємствах міста та області.

В центрі уваги викладачів та кураторів електротехнічного відділення – індивідуальна робота з кожним здобувачем освіти. Викладачі постійно розширюють і впроваджують нетрадиційні інтерактивні технології, що сприяє поліпшенню навчання.

На відділенні велика увага приділяється організації методичної роботи, проведенню «Тижня спеціальності», олімпіад тощо. Куратори відділення разом із здобувачами освіти беруть активну участь у виховних заходах коледжу.

Чекаємо на Вас здобувачами освіти на нашому відділенні!

Інформація щодо умов проходження ДПА
(в тому числі у формі ЗНО) у 2020році для здобувачів освіти
ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж».

Адміністрація ДВНЗ « МПК» доводить до відома здобувачів освіти та їх батьків наступну інформацію:

1. Відповідно Закону України, здобувачі освіти які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у коледжі у 2020р (в тому числі які не склали ДПА у формі ЗНО у 2019 році) звільняються від проходження ДПА (в тому числі у формі ЗНО).

2. Здобувачі освіти мають право, за власним бажанням пройти ДПА у формі ЗНО.

В цьому випадку:

2.1 для здобувачів освіти II-го курсу навчання які прийняли рішення складати ДПА у формі ЗНО, результати будуть вноситись до додатків свідоцтва за поданою заявою повнолітнього здобувача (для повнолітніх) або заявою одного з батьків, інших законних представників (для неповнолітніх здобувачів освіти), яка подається завідувачу відповідного відділення, на ім′я директора коледжу, протягом 2-х тижнів після початку 2020/2021 навчального року.

При відсутності заяви у додатках до свідоцтва буде внесено запис «Звільнено».

2.2 для здобувачів освіти III –го курсу, які не склали ДПА у формі ЗНО у 2019 р. та які прийняли рішення складати ДПА у формі ЗНО, результати ДПА (в тому числі у формі ЗНО) у 2020році будуть вноситись до додатку свідоцтва про повну загальну середню освіту за поданою заявою повнолітнього здобувача (для повнолітніх) або заявою одного з батьків, інших законних представників (для неповнолітніх здобувачів освіти), яка подається завідувачу відповідного відділення протягом 2-х тижнів після початку 2020/2021 навчального року.

При відсутності заяви у додатках до свідоцтва буде внесено запис «Звільнено».

2.3. випускники 2020 року, які завершують навчання у коледжі, але не пройшли ДПА у формі ЗНО у 2019році можуть бути звільнені від ДПА за заявою, яка подається завідувачу відповідного відділення до 2 липня 2020 року, про звільнення від ДПА.

Відповідно поданої заяви у додатку до свідоцтва буде внесено запис «Звільнено».

2.4. здобувачі освіти II- х курсів, які планують перервати навчання у коледжі та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, до 2 липня 2020 року мають подати відповідні заяви завідувачам відділень, на ім’я директора коледжу, в яких зазначити: планують вони бути звільнені від ДПА чи будуть проходити ДПА у формі ЗНО, що буде відображено у додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту.

У разі проходження ДПА у формі ЗНО в додаток вноситься оцінка з відомості проходження ДПА у формі ЗНО.

У разі відмови від проходження ДПА у додатку до свідоцтва буде внесено запис «Звільнено».

Адміністрація коледжу наголошує:

- підготовка документів про здобуття повної загальної середньої освіти потребує певного часу ( до трьох тижнів).

Усі Заяви необхідно подати в електронному вигляді на електронну адресу коледжу рЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та в паперовому вигляді за адресою: 54030 м. Миколаїв, вул. Нікольська 11-А, за допомогою засобів поштового зв’язку.

Інформація щодо умов проходження ДПА у 2020році для здобувачів освіти ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» складена відповідно до:

1. Закон України

2. Положення про Державну підсумкову атестацію студентів Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж»,  які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти

3. Лист МОН № 1/9-339 від 22.06.2020

    З метою сприяння психологiчної адаптацiї першокурсникiв в ДВНЗ"МПК"до умов навчання і пiдвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки і формування навичок конструктивного спілкування в студентському середовищi, були проведені психологічні тренінги для усіх груп 1-ого курсу: «Знайомство в групі. Адаптація до навчання» з 05.09.по 11.09.20 р.

   Організатор: заступник директора з виховної роботи та соціально-гуманітарних питань Н.В. Забабуріна.
      Ведуча тренінгу: практичний психолог коледжу М.М.Пархоменко.
      Дякуємо бібліотеці за спвпрацю та місце проведення тренінгу.