English Ukrainian
   

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.05.2018 №837-л у Державному вищому навчальному закладі "Миколаївський політехнічний коледж" з 30 травня 2018 р. по 1 червня 2018 р. проводиться акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050201 "Інформаційна діяльність підприємства".

Очолює комісію Клименко Наталія Анатоліївна - Доцент кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат економічних наук, член комісії Власюк Юлія Іллівна - голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, викладач вищої категорії.

В рамках проведення акредитаційної експертизи студенти другого і третього курсів спеціальності "Інформаційна діяльність підприємств" писали експертні контрольні роботи перевірені навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, проведена зустріч з викладачами коледжу.