English Ukrainian
   

 

 

«Затверджено»
Директор МПК
__________ О.П. Лютий
«__» __________ 20__ р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виховну роботу Державного вищого навчального закладу

«Миколаївський політехнічний коледж»

 

Повний текст Положення про виховну роботу Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж»