English Ukrainian
   

 

«Затверджую»
Директор ДВНЗ «МПК»
О.П. Лютий
«28» серпня 2015р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ
СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
У ДВНЗ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

повний текст положення