English Ukrainian
   
   

Спеціальність: 135 Суднобудування: Суднобудування

5.05120101  Суднокорпусобудування

 Дана спеціальність готує техніків-технологів(механіків) для професійної діяльності в виробничо-технічній, проектно-конструкторській та організаційно-управлінській сферах суднобудівної промисловості.

     Вони повинні вміти: забезпечувати підготовку суднобудівного виробництва, розробляти технологічні процеси, їх автоматизацію та механізацію, конструювати вироби середньої складності, брати участь у розробці методик, програм та іншої документації, дослідженні конструкторських робіт, проводити контроль якості продукції, впроваджувати і контролювати дотримання вимог безпеки та охорони праці.
     Технік-технолог(механік) може працювати: конструктором, майстром виробничої дільниці, технологом цеху, контролером відділу технічного контролю.