English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   
   

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» Циклова комісія «Управління, адміністрування та соціально - поведінкових наук»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Освітня програма (спеціальність) «Облік і аудит на підприємствах і організаціях»

Кваліфікація – «молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку» з нормативним термі¬ном навчання 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти

«Бухгалтерія – це мистецтво. Професія, що вимагає таланта і терпіння. Особливий дарунок бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв'язках і гармонії» (І. Штеммлер).

Бухгалтерський облік як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу економічної інформації. Для кваліфікованої оцінки фінансового стану, прийняття обґрунтованих економічних і управлінських рішень, сучасні менеджери повинні знати принципи організації і форми ведення бухгалтерського обліку, порядок обліку господарських процесів і формування бухгалтерської звітності.

Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майнове положення, яка необхідна як внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, так і зовнішнім – інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності.

Враховуючи постійну потребу підприємств в висококваліфікованих спеціалістах, і популярність серед молоді спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, Миколаївський політехнічний коледж готує фахівців даного напрямку, які здатні виконувати професійну роботу, зазначену за ДК 003-2010, який затверджено наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 №327 та чинний з 01.11.2010 р.:

  • 1475.2 – Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку;
  • 241 – Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
  • 2411 – Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку;
  • 2411.1 – Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік);
  • 2411.2 – Аудитори та кваліфіковані бухгалтери;
  • 3433 – Бухгалтери та касири-експерти;
  • 4121 – Реєстратори бухгалтерських даних.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» можуть працювати в установах банків, небанківських фінансових установах, суб’єктах господарювання промисловості, будівництва, транспорту, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, контрольно-ревізійних управліннях, органах податкової адміністрації, аудиторських фірмах і т.д.

Навчання проводиться на бюджетній та контрактній формі навчання. Усі здобувачі освіти забезпечуються сучасним та зручним гуртожитком. Створена потужна навчально-методична, наукова, спортивна та оздоровча база.

Коледж має сучасний комп’ютерний центр, що складається з п’яти комп’ютерних класів. Розробляються та інтенсивно впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання.

Оволодіння спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає засвоєння майбутніми менеджерами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та галузей; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій; ведення облікових регістрів; складання фінансової звітності, розрахунку місцевих і державних податків України з урахуванням змін Податкового кодексу, і проходження практики на підприємствах різних форм і галузей регіону. В організації навчального процесу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» широко застосовуються прогресивні педагогічні технології, активні методики навчання з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.

При визначенні цілей освіти та професійної підготовки, прогнозуванні потреб у фахівцях відповідного рівня ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» враховано також вимоги «Закону про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою КМУ від 20.02.1998 р. №65 і розглянуто питання про надання можливості продовження навчання, за бажанням випускників даної спеціальності, у вищих навчальних закладах м. Миколаєва, а саме: Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївському національному аграрному університеті, Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського, Чорноморському державному університеті імені Петра Могили та інших вищих навчальних закладах України та Європи в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що відповідатиме обумовленим цілям та потребам суспільства, вимогам до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Чекаємо вас у ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»!

Миколаївський політехнічний коледж має добрі традиції у вихованні молоді та організації дозвілля здобувачів освіти. У вільний від занять час вони беруть активну участь у проведенні студентських конференцій, спортивних змагань, олімпіад, диспутів, брейн-рингів. Невід’ємною частиною виховного процесу стали оздоровчі, спортивні та культурно-масові заходи. Активно діє в навчальному закладі рада студентських асоціацій. Коледж є базовим для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області.

Навчаючись в коледжі, ви переконаєтесь, що в житті немає проблем, є тільки можливості. Навчання на комісії управління, адміністрування та соціально-поведінкових наук ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» перетвориться на справжню теоретичну та практичну школу економічної управлінської мудрості. У стінах коледжу Ви отримаєте інформацію, яка змінить ваше мислення. Помилки та перемоги – ось та ціна, яку ми платимо за професійний досвід. В коледжі допоможуть сформувати навички, які стануть основою перемог та дадуть змогу запобігти можливим помилкам.

Навчайтеся в нашому коледжі – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Приходьте до нас і отримуйте повноцінну освіту.