English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   
   

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» Циклова комісія «Управління, адміністрування та соціально - поведінкових наук»

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Освітня програма (спеціалізація) «Економіка підприємства»

Кваліфікація – «молодший спеціаліст з економіки підприємства» з нормативним термі¬ном навчання 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти

Економіка підприємства

Економіка - найважливіша сфера суспільних відносин, виробництва, розподілу, обміну і споживання результатів людської діяльності, їх ефективне використання.

Спеціальність «Економіка» в умовах ринкових відносин вивчає господарство і господарську діяльність підприємства незалежно від його підпорядкування і форми власності.

Враховуючи економічну ситуацію в регіоні щодо створення і функціонування підприємств з різними формами власності, наявність попиту на фахівців цього профілю, збільшення серед молоді кількості бажаючих здобути освіту зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, Миколаївський політехнічний коледж знайшов можливість готувати необхідних фахівців, які можуть займати наступні посади:

 • диспетчер виробництва;
 • технік з планування;
 • технік з підготовки виробництва;
 • технік з праці;
 • технік з нормування праці;
 • хронометражист;
 • ревізор з виробничо-технічних і економічних питань;
 • організатори діловодства (види економічної діяльності);
 • фахівець з корпоративного управління;
 • помічник керівника підприємства;
 • інспектор з цін;
 • та інші.

Випускники спеціальності «Економіка» можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств та ін.

Навчання проводиться на бюджетній та контрактній формі навчання. Усі здобувачі освіти забезпечуються сучасним та зручним гуртожитком. Для оволодіння спеціальністю створена потужна навчально-методична, наукова, спортивна та оздоровча база.

Коледж має сучасний комп’ютерний центр, що складається з п’яти комп’ютерних класів. Розробляються та інтенсивно впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання.

Оволодіння спеціальністю «Економіка» передбачає набуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок з планування та організації діяльності підприємств, ціноутворення, комерційної діяльності, економічного аналізу, бухгалтерського обліку, оподаткування, менеджменту, маркетингу і проходження практики на підприємствах різних форм і галузей регіону.

В організації навчального процесу спеціальності 051 «Економіка» широко застосовуються прогресивні педагогічні технології, активні методики навчання з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.

Економіка підприємства

В організації навчального процесу спеціальності 051 «Економіка» широко застосовуються прогресивні педагогічні технології, активні методики навчання з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій.

При визначенні цілей освіти та професійної підготовки, прогнозуванні потреб у фахівцях відповідного рівня ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» враховано також вимоги «Закону про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою КМУ від 20.02.1998 р. №65 і розглянуто питання про надання можливості продовження навчання, за бажанням випускників даної спеціальності, у вищих навчальних закладах м. Миколаєва, а саме: Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївському національному аграрному університеті, Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського, Чорноморському державному університеті імені Петра Могили та інших вищих навчальних закладах України та Європи в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», що відповідатиме обумовленим цілям та потребам суспільства, вимогам до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Чекаємо вас у ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»!

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» має добрі традиції у вихованні молоді та організації дозвілля здобувачів освіти. У вільний від занять час вони беруть активну участь у проведенні студентських конференцій, спортивних змагань, олімпіад, диспутів, брейн-рингів. Невід’ємною частиною виховного процесу стали оздоровчі, спортивні та культурно-масові заходи. Активно діє в навчальному закладі рада студентських асоціацій. Коледж є базовим для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області.

Навчаючись в коледжі, Ви переконаєтесь, що в житті немає проблем, є тільки можливості. Навчання на комісії управління, адміністрування та соціально-поведінкових наук ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» перетвориться на справжню теоретичну та практичну школу економічної управлінської мудрості. У стінах коледжу Ви отримаєте інформацію, яка змінить ваше мислення. Помилки та перемоги – ось та ціна, яку ми платимо за професійний досвід. У коледжі Вам допоможуть сформувати навички, які стануть основою перемог та дадуть змогу запобігти можливим помилкам.

Навчайтеся у нашому коледжі – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаємо Вам потрапити у ці потоки та отримати повноцінну освіту.

Пам’ятайте, економічна освіта – це універсальна освіта: вона дозволяє людині бути затребуваною не тільки в економічній, але й в управлінській області.