English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   

Відділення морського та річкового транспорту

На відділенні Морського та річкового транспорту навчаються понад 200 здобувачів освіти. Відділення здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 135 Суднобудування за освітньо-професійними програмами Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів та систем (кваліфікація за дипломом – механік судновий), Суднобудування (кваліфікація за дипломом – технік-технолог (механіка)). 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми Монтаж та обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання (кваліфікація за дипломом – електромеханік загальносуднового електрообладнання). Термін навчання за даними спеціальностями на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – 3 р. 10 місяців, освітній рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання на базі повної середньої освіти (11 класів) – 1 р. 6 місяців, освітній рівень – фаховий молодший бакалавр.

Також відділення здійснює підготовку за новою спеціальності 271 Річковий та морський транспорт освітньо-професійної програми Експлуатація суднових енергетичних установок. Термін навчання за даною спеціальністю 3 р.10 місяців на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.). Після закінчення коледжу здобувачі освіти отримують освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, кваліфікацію – механік (судновий). Напрямок діяльності механіків суднових – вахтовий механік на морських та річкових судах без обмеження району плавання та потужності силових установок; ремонтний механік судноремонтних, суднобудівних заводів. Випускники даної спеціальності можуть працювати механіками у господарствах, де є двигуни внутрішнього згоряння, допоміжні механізми (насоси, холодильники, компресори, котельні тощо).

Після закінчення навчання здобувачі освіти мають можливість продовжити навчання в Національному університеті кораблебудування ім. адм. С.О. Макарова, Одеській морській академії, Херсонській морській академії та інших вишах.

На відділенні працюють висококваліфіковані фахівці з великим досвідом педагогічної діяльності та роботою за фахом, які забезпечують високий рівень підготовки здобувачів освіти.

Відділення “Телекомунікацій та інженерії програмного забезпечення”

Відділення “Телекомунікацій та інженерії програмного забезпечення” готує фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами:

  • Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;
  • Програмна інженерія.

Зі спеціальності: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі 9 класів. Освітньо-професійний ступень – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація - радіоелектронік.

Спеціальність забезпечує фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв'язку, пристроїв передачі інформації; проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Зі спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення» термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі 9 класів. Освітньо-професійний ступень – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація - технік-програміст.

Спеціальність охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

В процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки веб-сайтів, загальна теорія проектування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проектами з розробки програмних систем.

Всього на відділенні навчається 230 здобувачів освіти за денною формою навчання.

Формування певних практичних умінь і навичок здобувачі освіти здійснюють в ході лабораторних і практичних занять, які проводяться на сучасному телекомунікаційному і комп'ютерному обладнанні з використанням сучасного програмного забезпечення, для чого робочими програмами навчальний дисциплін передбачено не менше 50% навчального часу.

Всі практичні та лабораторні заняття на відділенні проходять з використанням навчально-матеріальної бази. База відділення містить 8 лабораторій. Проведення практик здобувачів освіти організоване та проводиться в компаніях партнерах коледжу (Державне Південне виробничо-технічне підприємство, OOO C&NT).

Викладачі відділення навчать Вас основним принципам і практичним навичкам необхідних для успішного працевлаштування в кращих телекомунікаційних і комп'ютерних підприємствах України.

Електротехнічне відділення

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» розпочав свою роботу в 1930 році, коли був заснований «Миколаївський суднобудівний технікум», і з того часу найбільшим і найпопулярнішим відділенням є електротехнічне відділення.

Електротехнічне відділення готує фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», за двома освітньо-професійними програмами:

- «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;

- «Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних засобів»;

та спеціальності 131 "Прикладна механіка" за освітньою програмою

-"Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів".

Відділення очолює Гожа Тетяна Олександрівна, викладач спеціальних дисциплін електротехнічної комісії, викладач вищої категорії.   

Всього на відділенні навчається  244 здобувачів освіти за денною та заочною формою навчання.

Освітньо-виховний процес забезпечують 37 викладачів комісії електротехнічних дисциплін та  інших комісій, серед яких більшість має вищу та першу категорію.

Головна мета роботи наших викладачів полягає у допомозі здобуття і підвищення рівня знань здобувачів освіти та підготовки до засвоєння цих знань на практиці.

Для отримання якісної освіти в коледжі створені всі умови: наявна лабораторно-технічна база з профільних дисциплін. Лабораторії устатковані діючими стендами, макетами і сучасним обладнанням, необхідним для здобуття майбутньої спеціальності.

Для вдосконалення професійних умінь та навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизації знань, придбання практичного досвіду, під час навчання здобувачі освіти проходять чотири види практик: навчальну, професійно-виробничу, технологічну, переддипломну, які проводяться в майстернях коледжу та на підприємствах міста, таких як АТ «Екватор», ТОВ «Нібулон», ТОВ «Богдан Авто Миколаїв».

Здобувачі освіти електротехнічного відділення мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику.

Наші випускники користуються великим попитом на ринку праці не тільки в місті, а й в Україні, та за її межами. Випускники електротехнічного відділення працюють на керуючих посадах в різних  підприємствах міста та області.

В центрі уваги викладачів та кураторів електротехнічного відділення – індивідуальна робота з кожним здобувачем освіти. Викладачі постійно розширюють і впроваджують нетрадиційні інтерактивні технології, що сприяє поліпшенню навчання.

На відділенні велика увага приділяється організації методичної роботи, проведенню «Тижня спеціальності», олімпіад тощо. Куратори відділення разом із здобувачами освіти беруть активну участь у виховних заходах коледжу.

Чекаємо на Вас здобувачами освіти на нашому відділенні!

    З метою сприяння психологiчної адаптацiї першокурсникiв в ДВНЗ"МПК"до умов навчання і пiдвищення мотивації навчання; знаходження оптимальних моделей поведінки і формування навичок конструктивного спілкування в студентському середовищi, були проведені психологічні тренінги для усіх груп 1-ого курсу: «Знайомство в групі. Адаптація до навчання» з 05.09.по 11.09.20 р.

   Організатор: заступник директора з виховної роботи та соціально-гуманітарних питань Н.В. Забабуріна.
      Ведуча тренінгу: практичний психолог коледжу М.М.Пархоменко.
      Дякуємо бібліотеці за спвпрацю та місце проведення тренінгу.