English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   

Про діяльність робочої групи

 

Про затвердження структури

 

Результати наглядового аудиту за сертифікованою СУЯ ДВНЗ "Миколаївський політехнічний коледж"

 

Відділення морського та річкового транспорту

На відділенні Морського та річкового транспорту навчаються понад 200 здобувачів освіти. Відділення здійснює підготовку студентів за спеціальностями: 135 Суднобудування за освітньо-професійними програмами Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів та систем (кваліфікація за дипломом – механік судновий), Суднобудування (кваліфікація за дипломом – технік-технолог (механіка)). 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми Монтаж та обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання (кваліфікація за дипломом – електромеханік загальносуднового електрообладнання). Термін навчання за даними спеціальностями на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – 3 р. 10 місяців, освітній рівень – молодший спеціаліст. Термін навчання на базі повної середньої освіти (11 класів) – 1 р. 6 місяців, освітній рівень – фаховий молодший бакалавр.

Також відділення здійснює підготовку за новою спеціальності 271 Річковий та морський транспорт освітньо-професійної програми Експлуатація суднових енергетичних установок. Термін навчання за даною спеціальністю 3 р.10 місяців на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.). Після закінчення коледжу здобувачі освіти отримують освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, кваліфікацію – механік (судновий). Напрямок діяльності механіків суднових – вахтовий механік на морських та річкових судах без обмеження району плавання та потужності силових установок; ремонтний механік судноремонтних, суднобудівних заводів. Випускники даної спеціальності можуть працювати механіками у господарствах, де є двигуни внутрішнього згоряння, допоміжні механізми (насоси, холодильники, компресори, котельні тощо).

Після закінчення навчання здобувачі освіти мають можливість продовжити навчання в Національному університеті кораблебудування ім. адм. С.О. Макарова, Одеській морській академії, Херсонській морській академії та інших вишах.

На відділенні працюють висококваліфіковані фахівці з великим досвідом педагогічної діяльності та роботою за фахом, які забезпечують високий рівень підготовки здобувачів освіти.

Відділення “Телекомунікацій та інженерії програмного забезпечення”

Відділення “Телекомунікацій та інженерії програмного забезпечення” готує фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами:

  • Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок;
  • Програмна інженерія.

Зі спеціальності: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі 9 класів. Освітньо-професійний ступень – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація - радіоелектронік.

Спеціальність забезпечує фундаментальну підготовку в галузі електронної техніки та її елементної бази, фізичних основ конструювання та виробництва засобів зв'язку, пристроїв передачі інформації; проектування функціональних вузлів і систем передачі даних, використання цифрових систем і інтелектуальних комп'ютерних технологій.

Зі спеціальності: 121 «Інженерія програмного забезпечення» термін навчання – 3 роки 10 місяців на базі 9 класів. Освітньо-професійний ступень – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація - технік-програміст.

Спеціальність охоплює всі аспекти розробки програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

В процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки веб-сайтів, загальна теорія проектування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проектами з розробки програмних систем.

Всього на відділенні навчається 230 здобувачів освіти за денною формою навчання.

Формування певних практичних умінь і навичок здобувачі освіти здійснюють в ході лабораторних і практичних занять, які проводяться на сучасному телекомунікаційному і комп'ютерному обладнанні з використанням сучасного програмного забезпечення, для чого робочими програмами навчальний дисциплін передбачено не менше 50% навчального часу.

Всі практичні та лабораторні заняття на відділенні проходять з використанням навчально-матеріальної бази. База відділення містить 8 лабораторій. Проведення практик здобувачів освіти організоване та проводиться в компаніях партнерах коледжу (Державне Південне виробничо-технічне підприємство, OOO C&NT).

Викладачі відділення навчать Вас основним принципам і практичним навичкам необхідних для успішного працевлаштування в кращих телекомунікаційних і комп'ютерних підприємствах України.