English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   

              Відділення  «Економіки та інформаційних технологій»

 

      Відділення «Економіки та інформаційних технологій» було  створено у коледжі  в 1996 році  у  зв’язку  з  необхідністю  підготовки висококваліфікованих фахівців з бухгалтерського обліку, здатних працювати на підприємствах різних форм власності для розбудови економіки   незалежної української держави.

      У другій половині 90-х років   ХХ століття молодій незалежній державі Україна необхідна була велика кількість висококваліфікованих фахівців економічного напряму, здатних приносити користь державі. Тому в той час був великий попит на фахівців  з бухгалтерського обліку,  які мали можливість працювати  головними бухгалтерами малих і приватних  підприємств різних форм власності, які в той час активно створювались. Тільки  в червні 1998 року на відділенні був здійснений випуск фахівців з бухгалтерського обліку у кількості  229  осіб.

      За час роботи відділення, за замовою Міністерства освіти і науки України, було підготовлено  велику кількість фахівців  економічного напряму : бухгалтерів, економістів, фахівців з біржової  діяльності.  Більшисть з них продовжували навчання у ВНЗ  III – IV  рівня  акредитації  і  стали висококласними фахівцями, що дало їм можливість зайняти посади головних бухгалтерів, начальників відділів, провідних фахівців підприємств і установ різних форм власності, працювати у банківському секторі тощо.

      З січня 1997 року відділення очолює Жованік Галина В’ячеславівна – викладач економічних дисциплін з великим досвідом педагогічної роботи, яка багато уваги приділяє роботі зі здобувачами освіти та їх батьками, займається організацією навчального процесу відділення, надає допомогу молодим викладачам.

       В теперішній час відділення веде підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів за спеціальностями:

            071 «Облік і оподаткування»  освітньо-професійна програма «Облік і аудит на підприємствах і в організаціях»;

            076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійна програма «Фахівець з інформаційних технологій».

        Молодший спеціаліст за кваліфікацією бухгалтер здійснює обліково-аналітичну роботу в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності і всіх форм власності.

         Бухгалтер забезпечує контроль за виконанням виробничих забов’язань, використанням матеріальних ресурсів, запобігає негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, формує повну і вірогідну інформацію про господарські процеси та результати діяльності підприємства, необхідну для оперативного управління та використання її постачальниками, покупцями, фінансовими, податковими, банківськими і статистичними установами.

        Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

        Молодший спеціаліст за кваліфікацією фахівець з інформаційних технологій здатний заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги  та здійснювати операції на товарних біржах, організовувати та забезпечувати роботу аукціонів, ярмарок, торгів, в яких бере участь підприємство; має можливість реалізації загальних функцій управління підприємством, прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції.

       Для здобувача освіти – майбутнього фахівця важливо не лише осмислити й засвоїти інформацію, а й оволодіти засобами її практичного застосування і вмілого прийняття рішень. В цьому їм допомагають досвідчені висококваліфіковані викладачі спеціальних дисциплін Козачук Ніла Федорівна - викладач-методист, відмінник освіти, голова циклової комісії «Управління, адміністрування та соціально-поведінкових наук», Плоткіна Ольга Григорівна – викладач - методист, голова циклової комісії «Інженерії програмного забезпечення, телекомунікацій та радіотехніки», Лосенко Наталія Яківна, Кікоть Оксана Олегівна, Добраш Анна Анатоліївна, Томас Ірина Георгіївна, Затерка Олена Едуардівна, Степаненко Анастасія Ігорівна, Костерчук Світлана Миколаївна та інші.

        Щоби кращє опанувати майбутню професію на відділенні для здобувачів освіти досвідчені викладачі проводять екскурсії на підприємства і установи міста такі як виробничо – торгівельна фірма ВЕЛАМ, ТОВ СП «Нібулон», ЗАТ «Лакталіс – Україна», ТОВ «Сандора», пивзавод «Янтар», Головне управління Державної казначейської служби України  в Миколаївській області, відділення ПриватБаку тощо.

        Для закріплення отриманих теоретичних знань, здобувачі освіти, згідно навчальних планів та графіку освітнього процесу, проходять практичне навчання на провідних підприємствах і установах міста таких як Державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод», ТОВ СП «Нібулон», Виробничо – торгівельна фірма ВЕЛАМ, районних відділеннях Державної казначейської служби України в Миколаївській області, районних відділеннях ПриватБанку та інших банківських установах, Миколаївводоканалі тощо.

   Згідно з наданою ліцензією, здобувачі освіти,  які навчаються на базі  свідоцтва про базову середню освіту, по закінченню коледжу, отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту.

    Для забезпечення соціальної сфери коледж має гуртожиток (всі іногородні здобувачі освіти забезпечені житлом, санітарні умови навчання та проживання у гуртожитку відповідають необхідним нормам), їдальню, спортивний майданчик.

         Освітній процес здійснюється за денною та заочною формами здобуття освіти за рахунок регіонального замовлення і коштів фізичних та юридичних осіб.

        Матеріально-технічна база  дає змогу забезпечити організацію та провадження освітнього процесу відповідно до вимог державних стандартів.